Bindas sone ka...

Bindas sone ka,Rapchik sapne dekhne ka,
Bhoot ko nahi dekhne ka,Boleto..... Aina nahi dekhne ka,
Aur blanket odh ke fultus so jane ka, Boleto Good Night....

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts