Hadees...

Mohammed S.A.W ne farmaya.
1.Dua Ke Siwa Koi Cheez Taqdir Ke Faisle Ko Nahi badalti
2.Neki ke Siwa Koi Cheez Umar Ko Nahi bada Sakti.
3.Sadke Ke Siwa Koi Cheez Musibat Ko Nahi Taal Sakti
4.Zakat Ke Siwa Koi Cheez doulat Ko Paak Nahi kar Sakti
5.Allah Us Shaks Ko Abad Rakhta Hai Jo a hadis sabthak paunchai....

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts