Miswak Ke Fazaayil...

Miswak Karna Sunnath Hai..
Miswak Ke Saath Vazu Kar Ke Namaz Padne Se 70 DarJe Behatar Hai,
Aur Shaitan Ka Moh Kala Karti Hai,
Maut Ke Waqt Kalima Nasib Hota Hai..

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts