What's "QURAN"?

What's "QURAN"?

"Allah ki kitab" Jo poori duniya ki kitabon ki sardar. Kitab ko Laane Wale "JIBRAIL(AS)". Jo "Farishton" ke Sardar. Jin par utra wo Nabiyon ke sardar
"MUHAMMAD" (SAW) (PEACE BE UPON HIM). Jis "Ummat" par Utra wo Ummaton ki sardar.
Jin "Shehar" me
Utra wo sheharon ke sardar "MAKKAH, MADINA". Jis Mahine me utra wo Mahinon ka sardar "Ramzan"
aur jis Raat Mukammal hua wo Raton ki sardar "Shab-e-Qadar"
"Ye hai Virasat hamari"

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts