Jannati Insaan...

Har "JANNATI INSAN" ko 6 Nabion ki sifat k sath jannat me dakhil kiya jayega.

1.ADAM (A) ki lambai

2.YUSUF(A) ki khubsurti

3.DAWOOD(A) ki zuban

4.AYUB(A)ka dil

5.ESA(A)ki umar aur

6.AAP(SAW)ke Aqhlaq denge

hum sabko ye naseeb ho
-Ameen..

DUAO KI GUZARISH..

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts