Utha kar Talvaar jab...

Utha kar Talvaar jab Ghode par savaar hote,
Pukaar ke Jihaad jab kafiro ke paar hote,
Dekhti yeh Duniya khauf se aur kehti,
Ke kaash Hum bhi Musalman hote...

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts